plantillablog
Ser un/a mateix/a respectant el dret a ser diferent per part dels altres.

Just abans de les vacances d’hivern vàrem fer el primer debat de l’Escola Creativa.

No és la primera vegada que es demana l’opinió de la classe sobre qualsevol cosa, això ho fem tot sovint, però sí que era la primera vegada que fèiem un debat en el format «oficial» de debat. En aquest cas, a partir d’una pregunta amb resposta de possibilitat binària (sí/no) i on la classe s’organitzava en dues bandes per defensar cadascuna el seu «per què?».

No és la primera vegada que es demana l’opinió de la classe sobre qualsevol cosa, això ho fem tot sovint, però sí que era la primera vegada que fèiem un debat en el format «oficial»

 

Aquest curs és la primera vegada que tenim una classe d’aparença molt homogènia, ja que tot són nenes i d’un nivell socioeconòmic similar, tot i que de procedències diverses. Això no vol dir res per se. Els i les nostres alumnes fan cada curs molt interessant essent com són i qui són, perquè cada persona és única i la combinatòria de les diferents personalitats és molt enriquidora.

Els i les nostres alumnes fan cada curs molt interessant essent com són i qui són. Click To Tweet Fa temps que tinc la intenció d’introduir la Filosofia dins les activitats de l’Escola Creativa, entenent la Filosofia d’una manera bàsica: amor pel saber i capacitat per fer-se i respondre preguntes sobre el món que ens envolta. La creativitat beu d’aquestes mateixes fonts i, per tant, la Filosofia és d’allò més pertinent, tot i que, de moment, no hem vinculat oficialment les paraules «debat» i «Filosofia», però tot arribarà.

La pregunta va ser «Existeixen les joguines exclusives per a nens i les joguines exclusives per a nenes?». Més enllà de les respostes –que majoritàriament varen defensar el NO– el més interessant va ser constatar tres coses:

a) Que les alumnes tenen capacitat per al diàleg, per escoltar i acceptar amb respecte els arguments dels altres i, fins i tot, per reconèixer que aquests arguments els han convençut i l’altre «bàndol» té raó.

b) Que les alumnes tenen capacitat per mantenir la seva opinió de manera assertiva fins i tot si aquesta va en contra de l’opinió de la majoria.

c) Que algunes alumnes molt i molt joves (9 anys) tenen un nivell de raonament molt elevat i coneixen molt bé quins són els seus drets.

Tot això em sembla molt important per al desenvolupament de la creativitat: ser un/a mateix/a respectant el dret a ser diferent per part dels altres. Per aquest motiu, continuarem fent periòdicament debats a l’Escola Creativa.

I vosaltres què en penseu? Ens voleu suggerir temes de debat? Podeu fer-ho a la secció de comentaris o bé per mitjà del nostre formulari de contacte! Gràcies!